COVID-19 Barrier Products

Vải ESD Phẫu thuật

Để đặt câu hỏi hoặc mua hàng, hãy chọn sản phẩm và nhấp vào

99% Polyester, 1% Anti-Static Yarn

T75D+T75D*T170D

PLAIN

119g/sm, 166g/yd

60"

WR

Application:

Surgical Drape

Design No. RPX0P-076W-XWR
Article No. RPX0P-076W-XWR

Design No. RPX0P-076W-XWR
Article No. RPX0P-076W-XWR

Design No. RPX0P-076W-XWR
Article No. RPX0P-076W-XWR

99% Polyester, 1% Anti-Static Yarn

T75D+T75D*T170D

PLAIN

119g/sm, 166g/yd

60"

WR

Application:

Surgical Drape

Close
Kế tiếp

99% Polyester, 1% Anti-Static Yarn

T75D+T75D*T75D

PLAIN

109g/sm, 154g/yd

61"

PD+WR+Calendering

Application:

Isolation gown, surgical gown

Design No. RPM0P-193F-XWR-SCR
Article No. RPM0P-193F-XWR-SCR

Design No. RPM0P-193F-XWR-SCR
Article No. RPM0P-193F-XWR-SCR

Design No. RPM0P-193F-XWR-SCR
Article No. RPM0P-193F-XWR-SCR

99% Polyester, 1% Anti-Static Yarn

T75D+T75D*T75D

PLAIN

109g/sm, 154g/yd

61"

PD+WR+Calendering

Application:

Isolation gown, surgical gown

Close
Trước

ĐÃ LỰA CHỌN XONG?

GỬI
CÂU HỎI
Top