Material

Outdoor Vinyl Mesh Fabric, Textilene Mesh Fabric

Để đặt câu hỏi hoặc mua hàng, hãy chọn sản phẩm và nhấp vào
Vinyl Mesh Fabric, Outdoor Mesh Fabric - RJC0B-001F

PVC70%+PET30%
PVC 500D*PVC 500D
2*2
36*26
72"
FOR ROLLER SHADE
QUV 1200 HRS*4GRADE
PASS FIRE-RETARDANT TEST

Design No. RJC0B-001F
Article No. RJC0B-001F

Design No. RJC0B-001F
Article No. RJC0B-001F

Vinyl Mesh Fabric, Outdoor Mesh Fabric - RJC0B-001F

Design No. RJC0B-001F
Article No. RJC0B-001F

PVC70%+PET30%
PVC 500D*PVC 500D
2*2
36*26
72"
FOR ROLLER SHADE
QUV 1200 HRS*4GRADE
PASS FIRE-RETARDANT TEST

Close
Kế tiếp
Vinyl Mesh Fabric, Outdoor Mesh Fabric - RJC0B-007F

PVC70%+PET30%
PVC 500D*PVC 500D
2*2
35*28
96"
FOR ROLLER SHADE
QUV 1200 HRS*4GRADE
PASS FIRE-RETARDANT TEST

Design No. RJC0B-007F
Article No. RJC0B-007F

Design No. RJC0B-007F
Article No. RJC0B-007F

Vinyl Mesh Fabric, Outdoor Mesh Fabric - RJC0B-007F

Design No. RJC0B-007F
Article No. RJC0B-007F

PVC70%+PET30%
PVC 500D*PVC 500D
2*2
35*28
96"
FOR ROLLER SHADE
QUV 1200 HRS*4GRADE
PASS FIRE-RETARDANT TEST

Close
Trước Kế tiếp
Vinyl Mesh Fabric, Outdoor Mesh Fabric - RJC0B-013F

PVC70%+PET30%
PVC 500D*PVC 500D
2*2
35*28
96"
FOR ROLLER SHADE
QUV 1200 HRS*4GRADE
PASS FIRE-RETARDANT TEST

Design No. RJC0B-013F
Article No. RJC0B-013F

Design No. RJC0B-013F
Article No. RJC0B-013F

Vinyl Mesh Fabric, Outdoor Mesh Fabric - RJC0B-013F

Design No. RJC0B-013F
Article No. RJC0B-013F

PVC70%+PET30%
PVC 500D*PVC 500D
2*2
35*28
96"
FOR ROLLER SHADE
QUV 1200 HRS*4GRADE
PASS FIRE-RETARDANT TEST

Close
Trước Kế tiếp
Vinyl Mesh Fabric, Outdoor Mesh Fabric - RJC0B-029F

PVC70%+PET30%
PVC 500D*PVC 500D
2*2
36*28
96"
FOR ROLLER SHADE
QUV 1200 HRS*4GRADE
PASS FIRE-RETARDANT TEST

Design No. RJC0B-029F
Article No. RJC0B-029F

Design No. RJC0B-029F
Article No. RJC0B-029F

Vinyl Mesh Fabric, Outdoor Mesh Fabric - RJC0B-029F

Design No. RJC0B-029F
Article No. RJC0B-029F

PVC70%+PET30%
PVC 500D*PVC 500D
2*2
36*28
96"
FOR ROLLER SHADE
QUV 1200 HRS*4GRADE
PASS FIRE-RETARDANT TEST

Close
Trước

ĐÃ LỰA CHỌN XONG?

GỬI
CÂU HỎI
1 | 2
Top